Workshops

 VDGD verzorgt seminars workshops en gastcolleges over o.a. :

Coaching vs. Counseling:
Een interactieve vergelijking van de essentiele kenmerken van Coaching en Counseling.
Handleiding is de thesis waarmee de auteur Frans van der Gouw in 2010 de NOBCO-EMCC Thesisprijs won. 

Fysiek Mentale Coach-Interventies:
Het leren werken met FMC-interventies.
Dit zijn gecombineerde programma’s waarin  lichaam en geest, middels complexe vraagstukken, ‘onder gezonde druk’ gezet worden.
Het resultaat is een positief effect op persoonlijke kwaliteiten als weerbaarheid, gezondheid en denkkracht. Empowerment door eigen denken en doen!

De Octascan©:
De Octascan is een multifunctioneel meetinstrument wat wordt gebruikt voor maatstaven in o.a. :

  • identiteit van mens, product en/of bedrijf
  • reflectie op het zijn, kunnen en doen binnen de context van een rol, functie of positie
  • ontwikkeling op individueel, team en/of organisatieniveau
  • intervisie, supervisie
  • marktonderzoek en marketingdoeleinden

Deze workshops worden op verzoek, zowel in-company als op locatie verzorgd.