Workshops

 VDGD verzorgt seminars workshops en gastcolleges over o.a. :

Coaching 3.0

  • Wat is de meerwaarde van coaching binnen uw bedrijf?
  • Hoe vertaalt zich ‘reflectie’op de werkvloer?
  • Waaruit bestaat de ROI van coaching?

Coaching voor Coaches

Een programma vol advies en begeleiding voor adviseurs en begeleiders.
Actuele wetenswaardigheden, wetmatigheden, methoden, technieken, do’s en don’ts.
Een interactief seminar voor coaches, trainers en hulpverleners in de praktijk.

CAM en CAMa

Een speciaal programma in samenwerking met de Innovatie Academy voor CEO’s, managers en leidinggevend personeel.
Kern van de cursus is de ontwikkeling van het probleemoplossend vermogen middels een nieuwe, werkzame en onderbouwde methode. Denken, doen, onderbouwen.
Het is inmiddels wetenschappelijk vastgesteld dat deze methode een surplus biedt op de bestaande manieren voor het oplossen van vraagstukken.

Coaching vs. Counseling
Een interactieve vergelijking van de essentiele kenmerken van Coaching en Counseling.
Handleiding is de thesis waarmee de auteur Frans van der Gouw in 2010 de NOBCO-EMCC Thesisprijs won.

Fysiek Mentale Coach-Interventies
Het leren werken met FMC-interventies.
Dit zijn gecombineerde programma’s waarin  lichaam en geest, middels complexe vraagstukken, ‘onder gezonde druk’ gezet worden.
Het resultaat is een positief effect op persoonlijke kwaliteiten als weerbaarheid, gezondheid en denkkracht. Empowerment door eigen denken en doen!

De Octascan©
De Octascan is een multifunctioneel meetinstrument wat wordt gebruikt voor maatstaven in o.a. :

  • identiteit van mens, product en/of bedrijf
  • reflectie op het zijn, kunnen en doen binnen de context van een rol, functie of positie
  • ontwikkeling op individueel, team en/of organisatieniveau
  • intervisie, supervisie
  • marktonderzoek en marketingdoeleinden

Deze workshops worden op verzoek, zowel in-company als op locatie verzorgd.