Vitaliteitsmanagement

If you’re lonesome when you’re alone, you’re in bad company!

Het beste uit de mens in relatie tot tijd en resultaat; dat is wat elke ondernemer zich wenst. Goed uitgevoerd Vitaliteitsmanagement zorgt voor effectieve werkzaamheid, gezonde werknemers en een ideale match tussen mens en arbeid.
De drie pijlers onder het principe zijn:

  • vitaliteit
  • werkvermogen
  • employability

en het geheel leidt tot duurzame inzetbaarheid.

VDGD begeleid organisaties in het afstemmen van mens op arbeid waardoor maximaal resultaat kan worden gehaald op grond van werktevredenheid, inzetbaarheid en gezondheid.

VDGD gebruikt daarvoor eigen methoden waarin de organisatiedoelstellingen centraal worden gehouden en waarbij de tevredenheid van de werknemers als leidraad dient.

Op grond van wetenschappelijk onderbouwde methoden wordt het realisme van beleid en organisatie gescreend waarbij alle aspecten voor groei, ontwikkeling of verandering helder in beeld worden gebracht.

Vervolgens wordt in overleg een strategie bepaald om de gewenste doelen te bereiken.
Deze methoden worden toegepast op de werkplaats zowel als in diverse leeromgevingen.

VDGD eigen tradities:

  • Creatief Actie Management (CAMa) ©
  • Octascan ©
  • FysiekMentaal Coaching (FMC) ©
  • Functiemodel ©
  • Outward Bound methodiek