Advies

Alles wat gaat komen, is er al! De ontdekking is de uitdaging.

vdGD Coaching kenmerkt zich door maatwerk!
De structuur van onze handelingswijze bevat:

  • Een duidelijke identiteit van klant en hulpvraag.
  • Een gerichtheid op mens , doel en resultaat.
  • Een mensbeeld van de klant die volledig participeert in het proces.
  • Een relatie op grond van wederzijds respect en concrete rolverdeling.
  • Een gestructureerd proces.
  • Beargumenteerde handelingswijze met onderbouwde methoden en technieken.
  • Een wetenschappelijke kennisstructuur.

vdGD is gespecialiseerd in het begeleiden van processen waarin de Mens als Mens in staat wordt gesteld om zijn/haar kwaliteiten te ontdekken en te optimaliseren.

Toename van individuele kwaliteiten vertaalt zich in een toename van werkefficientie en effectiviteit en resulteert in een hogere mate van werktevredenheid en werkmilieu als basis voor een gezonde bedrijfscultuur en betere bedrijfsresultaten.